61
   Wednesday
   81 / 54
   Thursday
   83 / 63
   Friday
   86 / 66